Otisk

Kontakt

Kontakt
Jerycan s.r.o.
Vojtěšská 211/6, Nové Město
110 00 Praha

CZ 04618491

E-mail: [email protected]

Odpovědnost za obsah podle § 55 Abs. 2 RStV

Jerycan s.r.o.
Vojtěšská 211/6, Nové Město
110 00 Praha

Řešení sporů v EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu najdete výše v tiráži.

Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí komise

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitele.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG) odpovědní za vlastní obsah těchto stránek. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známo konkrétní porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na které nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání přiměřená. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, úpravy, šíření a jakýkoli způsob využití mimo rámec autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení právních předpisů, okamžitě takový obsah odstraníme.

Zdroj: https://www.e-recht24.de