Felhasználási feltételek

A TÁVÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

CIKK – FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1 Az „ÁSZF” a jelen Általános Eladási Feltételekre vonatkozik, amelyek a Jerycan Cz s.r.o. és a VEVŐ közötti távértékesítésre vonatkoznak. Ezek kizárólag a www.cannabuben.eu weboldalon felsorolt termékek online értékesítésére vonatkoznak, amely minden internet felhasználó számára szabadon hozzáférhető.

1.2 „VEVŐ” minden olyan nagykorú, természetes vagy jogi személyt jelöl, aki szerződést köt a SZÁLLÍTÓVAL. A jelen ÁSZF-et elfogadó természetes vagy jogi személy biztosítja a számla kifizetését, még akkor is, ha azt egy másik harmadik félnek állítják ki.

1.3 A Jerycan Cz s.r.o. weboldal a továbbiakban „WEBOLDAL”. A címe: https://cannabuben.eu/, ahol a jelen ÁSZF is megjelenik.

1.4 „TERMÉK” minden olyan terméket jelöl, amelynek forgalmazását a Jerycan Cz s.r.o. kezeli.

1.5 A Jerycan Cz s.r.o. a következő címen érhető el: ● Telefon: (kérjük, adja meg a telefonszámot) ● E-mail: [email protected] ● A WEBOLDALON elérhető kapcsolatfelvételi űrlap ● Cím: Jerycan Cz s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha.

2. CIKKELY – AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

2.1 A megrendelés leadásával a VEVŐ automatikusan elfogadja és elfogadja a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF kizárólag a Jerycan Cz s.r.o. termékeinek a VEVŐVEL kötött online vásárlási megállapodásaira vonatkozik.

2.2 Az ÁSZF-et a fogyasztó az eladó weboldalán kapja meg, és közvetlenül elérhető.

2.3 Az ÁSZF módosítása a Jerycan Cz s.r.o. belátása szerint történik, módosítás esetén a megrendelés időpontjában érvényes ÁSZF érvényes.

CIKK – TERMÉKEK

3.1 Az eladásra kínált termékek mindegyikéhez tartozik egy leírás, amely részletezi főbb jellemzőiket. A termékeket illusztráló fényképek nem minősülnek szerződéses dokumentumnak.

3.2 A termékeket addig kínáljuk, amíg azok rendelkezésre állnak.

3.3 A termékek megfelelnek az értékesítésük időpontjában hatályos előírásoknak.

CIKK – ÁRKÉPZÉS

4.1 Az eladási árak a weboldalon felsorolt minden egyes termékre vonatkozóan euróban vannak feltüntetve, minden adót beleértve, de a szállítási és szállítási költségek nélkül.

4.2 A termék eladási ára a megrendelés napján érvényes.

4.3 A Jerycan Cz s.r.o. fenntartja a jogot, hogy árait bármikor módosítsa.

5. CIKK – AJÁNLATOK

5.1 A WEBOLDALON bemutatott online értékesítési ajánlatok az Európai Unióban lakó VEVŐK számára vannak fenntartva, és az ugyanezen területeken belüli szállításokra vonatkoznak.

5.2 Az online eladási ajánlatok eltérő rendelkezés hiányában a készlet erejéig érvényesek.

6. CIKK – ÜGYFÉLSZÁMLA

A megrendelés leadása előtt a VEVŐnek fiókot kell létrehoznia. A VEVŐ köteles pontos adatokat megadni és a fiókadatokat bizalmasan kezelni.

CIKK – MEGRENDELÉSEK

7.1 A weboldalon keresztül történő értékesítés kizárólag 18. életévüket betöltött és az adásvételi szerződés megkötésére jogilag képes személyek számára van fenntartva.

7.2 Megrendelés visszaigazolása: A Jerycan Cz s.r.o. haladéktalanul elküldi a megrendelést és annak kifizetését megerősítő e-mailt.

7.3 A Jerycan Cz s.r.o. fenntartja a jogot, hogy jogos okokból visszautasítsa a megrendeléseket, különösen, ha a termékmennyiség szokatlanul nagy az egyes vásárlók számára, vagy vita esetén.

7.4 Archiválás: A kommunikációt, megrendeléseket és számlákat archiváljuk, hogy hű és tartós másolatot hozzunk létre, amely a megállapodás bizonyítékául szolgál.

CIKK – FIZETÉS

A termékek ára a megrendelés visszaigazolásakor válik teljes egészében esedékessé.

8.1 Minden termék ára euróban (€) van megadva, és a Fogyasztói törvénykönyv L. 112-1. cikkelyének megfelelően tartalmazza az áfát. A szállítási költségek és minden egyéb járulékos költség, beleértve a HÉA-t is és euróban (€) megadva, külön megjelennek a megrendelőlapon, mielőtt a vásárló továbbhaladna a megrendelés benyújtásával.

rendelés leadását.

8.2 A termékek árát a Jerycan Cz s.r.o. bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A megrendelőt terhelő ár a megrendelés leadásakor a termékinformációs lapon feltüntetett ár lesz. A megrendelés leadása után bekövetkező bármilyen árváltozás (felfelé vagy lefelé) nem vehető figyelembe.

8.3 A termékekért történő fizetés történhet bankkártyával vagy a WeldPay és Vivawallet szolgáltatásokon keresztül. Amennyiben valamelyik fizetési mód/megoldás nem használható egy adott termékkel kapcsolatban, azt a weboldalon a vásárlási folyamat kezdetén egyértelműen jelezzük.

8.4 Minden vásárláskor automatikusan kiállítunk egy fizetési bizonylatot. Az első vásárlásnál a vásárlót felszólítjuk a nyugta fejlécadatainak megadására. A vásárló szavatol a megadott adatok pontosságáért, és vállalja, hogy kártalanítja a Jerycan Cz s.r.o.-t minden olyan kárért, beleértve az illetékes hatóságok által kiszabott büntetéseket is, amelyek a hamis adatokból erednek.

8.5 Fizetési biztosíték: Weboldalunk biztonságos fizetési rendszereket alkalmaz.

8.6 Fizetési késedelem: Ha a teljes árat tíz napon belül nem fizetik ki, a szerződés automatikusan megszűntnek tekintendő.

9. CIKK – SZÁLLÍTÁS

9.1 A megrendelt termékeket a megrendelés kifizetését követően a megrendelő által megadott címre szállítjuk. Ennek érdekében a megrendelőnek a Jerycan Cz s.r.o. részére érvényes és pontos szállítási címet kell megadnia.

9.2 Szállítási költségek: A szállítási költségeket a megrendelő viseli, kivéve, ha a megrendelés meghaladja az előre meghatározott összeget a www.cannabuben.eu weboldalon elérhető árlista szerint. A szállítási feltételek külön feltüntetésre kerülnek a vásárlási folyamat során és a megrendelés összesítésében, és mindig a megrendelés elküldése előtt. A megrendelés visszaigazolásában is feltüntetésre kerülnek.

9.3 Szállítási feltételek: A termékeket a megrendelés visszaigazolásában a vásárló által megadott címre szállítják. A weboldalon elérhető összes terméket a Cseh Köztársaságból szállítjuk. Az Európai Unió egész területén szállíthatóak, beleértve az olyan főbb célállomásokat, mint Franciaország, Belgium és Luxemburg.

10. CIKK – REKLAMÁCIÓK

Vita esetén a vásárlónak békés úton kell panaszt benyújtania a Jerycan Cz s.r.o. vállalathoz a [email protected] e-mail címen vagy postai úton az alábbi címre: Jerycan Cz s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha.

11. CIKK – SZELLEMI TULAJDON

A www.cannabuben.eu weboldal tartalma, az általános struktúra, a szoftver, a szövegek, az animált vagy nem animált képek, fényképek, know-how és a weboldal minden más eleme a Jerycan Cz s.r.o. vagy partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. Az oldal bármilyen módon történő teljes vagy részleges megjelenítése a Jerycan Cz s.r.o. kifejezett engedélye nélkül tilos és a szellemi tulajdonjogok megsértésének minősül.

A weboldalon megjelenő védjegyek, domain nevek és logók a szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak. Ezért tilos ezen megkülönböztető jelek bármilyen teljes vagy részleges reprodukálása a Jerycan Cz s.r.o. kifejezett engedélye nélkül.

12. CIKK – VIS MAIOR

A Jerycan Cz s.r.o. kötelezettségeinek teljes vagy részleges teljesítése felfüggesztésre kerül előre nem látható események vagy vis maior esetén, amelyek érvényteleníthetik vagy késleltethetik a teljesítést. A Jerycan Cz s.r.o. vállalja, hogy ilyen esetben a lehető leghamarabb értesíti az ügyfelet.

13. CIKK – ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen szerződés és az azt szabályozó ÁSZF a cseh jog hatálya alá tartozik, a fogyasztó lakóhelye szerinti ország kötelező rendelkezései ellenére. Egyezségkötés hiányában a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvita a cseh bíróság joghatósága alá tartozik.

A weboldalon történő vásárlással a

VEVŐ elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadta az ÁSZF-et.

Felhívjuk figyelmét, hogy a képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és a tényleges termék ettől eltérhet.

A felhasználók felelősek azért, hogy termékeink megrendelése vagy használata során betartsák a helyi törvényeket és előírásokat. Cégünk székhelye a Cseh Köztársaságban található, ahol minden termékünk legális. Minden felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy az ezen a weboldalon megrendelt termékek megfelelnek-e a felhasználó joghatósága szerinti helyi törvényeknek.